ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GETROUWHEIDSPROGRAMMA 'UNDIZFAMILY'

 

Het Belgische getrouwheidsprogramma 'undizfamily' is ontwikkeld en wordt beheerd door ETAM SCE, een naamloze vennootschap met een kapitaal van € 8.017.430, met maatschappelijke zetel in Clichy, 57-59 rue Henri Barbusse, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder nummer 450 966 445, in naam en voor rekening van de vennootschap UNDIZ. Deze algemene voorwaarden bepalen de voorwaarden voor deelname aan het programma, dat het mogelijk maakt punten te sparen die recht geven op voordelen afhankelijk van het bedrag en de frequentie van de aankopen in de Undiz-winkels in België en/of Frankrijk en/of op de websites https://be.undiz.com/fr_BE/accueil en https://be.undiz.com/ (hierna de 'Sites').

 

1. TOETREDING TOT HET PROGRAMMA

 

De undizfamily-klantenkaart wordt gratis uitgereikt in alle Undiz-winkels in België of op de Sites, onder de hieronder bepaalde voorwaarden.

 

In de winkel: de kaart kan worden aangeboden door de verkoopster en/of worden aangevraagd door iedere meerderjarige, of minderjarige indien hij/zij toestemming heeft van de ouders of onder begeleiding is van een volwassene.

 

Deelname aan het programma en het verkrijgen van het Kaartnummer kunnen alleen in het computerbestand van het bedrijf Undiz worden geregistreerd als de verplichte gegevens die aan de verkoopster worden meegedeeld volledig en bruikbaar zijn (titel + naam + voornaam + e-mail + postcode).

 

Op de Sites kan elke volwassene of minderjarige (met toestemming van een ouder) deelnemen aan het undizfamily-getrouwheidsprogramma en over een gedematerialiseerde getrouwheidskaart beschikken door zich online in te schrijven.

 

Door het aanmaken van een account op de website https://be.undiz.com/ word je automatisch lid van het loyaliteitsprogramma en vice versa.

 

Deelname aan het programma en het verkrijgen van de Kaart kunnen alleen in het computerbestand van het bedrijf Undiz worden geregistreerd als de verstrekte verplichte gegevens volledig en bruikbaar zijn (titel + naam + voornaam + e-mail + postcode).

 

Het e-mailadres is verplicht om deel te nemen aan het undizfamily-programma: het dient ter identificatie van de deelnemer. Undiz stuurt vervolgens een e-mail naar de deelnemer om diens deelname te bevestigen en hem/haar te informeren over zijn/haar status binnen het programma en de huidige algemene voorwaarden. Deze e-mail informeert de deelnemer ook over de procedure voor het aanmaken van een account op een van de Sites.

 

Door in te loggen op een van de Sites kan de deelnemer zijn/haar gegevens raadplegen, verwijderen of wijzigen.

 

De deelnemer erkent uitdrukkelijk dat zijn/haar deelname zijn/haar automatische deelname aan bepaalde door UNDIZ georganiseerde prijsvragen impliceert. De deelnemer ontvangt daarom alle mededelingen van UNDIZ betreffende deze prijsvragen. Indien de deelnemer niet wenst mee te doen, dient hij/zij UNDIZ hiervan op de hoogte te stellen overeenkomstig de voorwaarden beschreven in het reglement van de desbetreffende prijsvraag.

 

Anderzijds heeft de deelnemer het recht alle andere mededelingen van Undiz te aanvaarden of te weigeren. Als de deelnemer akkoord gaat met het ontvangen van communicatie van de kant van UNDIZ, ontvangt hij/zij ook e-mails met de voordelen van het programma undizfamily.

 

De gedematerialiseerde klantenkaart van undizfamily is actief vanaf het eerste gebruik. Hij is onbeperkt geldig, in alle Undiz-winkels in België en Frankrijk, in de outlets en op de Sites, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen. De undizfamily-Kaart is strikt persoonlijk en individueel en kan niet worden overgedragen, verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan die welke door Undiz in deze Algemene Voorwaarden zijn gedefinieerd.

Lid worden van het loyaliteitsprogramma geeft u ook recht op 10% korting op uw eerste aankoop. Het aanbod is geldig voor alle inschrijvingen op het UNDIZ loyaliteitsprogramma (vanaf Babiz status), in winkels en op de www.undiz.com website, voor iedereen die in Frankrijk (of België) woont. De korting is eenmalig en alleen van toepassing op de eerste aankoop, zonder minimumbedrag, op de gehele bestelling op de website www.undiz.com of op de geselecteerde artikelen in de winkel. Alleen geldig binnen 30 dagen na registratie voor het UNDIZ loyaliteitsprogramma, en kan niet worden gecombineerd met andere lopende promoties.

 

2. HET VERKRIJGEN EN GEBRUIKEN VAN PUNTEN

 

2.1 HET VERKRIJGEN VAN PUNTEN

 

Met de undizfamily-Kaart kan de klant op verschillende manieren punten sparen:

 

- De deelnemer ontvangt direct na inschrijving in het undizfamily-programma automatisch een tegoed van 50 punten; ;
- Door aankopen te doen in undiz-winkels in België of Frankrijk, in fabriekswinkels/outlets, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen, of op de Sites, zelfs tijdens de uitverkoop, op basis van 1 euro besteed = 10 punten (exclusief leveringskosten, aanpassingskosten en aankopen met cadeaubon). De deelnemer spaart punten op voorwaarde van identificatie. Punten voor aankopen kunnen alleen worden gespaard over het daadwerkelijk betaalde bedrag en worden 30 dagen na de aankoop opgeteld bij het puntensaldo. ;
- Bij een aankoop in een winkel gevolgd door een aankoop op een van de Sites, wordt een bonus van 15 punten toegekend bovenop de punten die aan de aankopen verbonden zijn. Deze bonus kan slechts eenmaal per 12 maanden worden toegekend;
- Door in te stemmen met het ontvangen van de UNDIZ newsletters: 10 punten; en door het openen van de door UNDIZ verzonden e-mails: 1 punt per geopende e-mail;
- Door in te stemmen met het ontvangen van SMS-berichten van UNDIZ: 10 punten;
- Door eenvoudigweg een winkel of een van de Sites te bezoeken, mits inlogd op het account (zonder enige aankoopverplichting) binnen de limiet van 2 bezoeken per maand: 5 punten per bezoek;
- Door gebruik te maken van de dienst Click and Collect om aankopen gedaan op een van de Sites te laten bezorgen: 10 punten;
- Door het invullen van het klantenprofiel: naam, voornaam, titel, e-mail, geslacht, adres, telefoonnummer, geboortedatum, maat bovenkleding, maat onderkleding, cupmaat, borstomvang: 1 punt per ingevuld gegeven;
- Bij aankoop van een Undiz product uit het WeCare-assortiment: 5 bonuspunten per winkelmandje;
- Bij gebruik van een eigen tas (shopping bag): 5 bonuspunten;

 

In het algemeen hebben punten een geldigheidsduur van 12 (twaalf) maanden (vanaf de datum van toetreding tot het programma of verandering van status, indien van toepassing). De deelnemer heeft de mogelijkheid om in de loop van het jaar naar een hogere status over te gaan (deze verandering vindt automatisch plaats op basis van het aantal gespaarde punten). Het puntensaldo wordt binnen 12 maanden na de laatste statuswijziging door UNDIZ gecontroleerd.

 

- Als het aantal punten dat gedurende deze periode is gespaard voldoende is om de huidige status van de deelnemer te behouden, wordt er geen wijziging aangebracht.
- Zo niet, dan wordt de deelnemer gedegradeerd naar de status waartoe hij/zij op grond van het aantal gespaarde punten behoort.

 

In geval van betwisting van het opgebouwde saldo wordt de informatie uit de Undiz-databank als leidend beschouwd. Eventuele claims moeten per post worden ingediend bij het bedrijf Undiz op het volgende adres: Service Clients Undiz – 6 rue Castérès – 92110 CLICHY, of via https://be.undiz.com/nl_BE/contactUs.html

 

 

2.2 HET GEBRUIKEN VAN PUNTEN

 

De deelnemer kan alleen de punten uit zijn/haar beschikbare saldo gebruiken.

Afhankelijk van hun status kunnen deelnemers profiteren van voordelen (de zogenaamde 'Rewards'), mits zij over het vereiste minimumaantal punten beschikken. De volgende Rewards zijn beschikbaar:

De Rewards zijn geldig zonder minimum besteding en zijn ofwel combineerbaar met andere promoties, ofwel niet-cumuleerbaar, afhankelijk van het soort promotie. Er is reeds bepaald dat de Rewards nooit kunnen worden gecombineerd met de vaste aanbiedingen van Undiz, zoals de Best Deals. Rewards zijn niet geldig bij fabriekswinkels/outlets. De toepasselijke voorwaarden zullen worden uiteengezet in de juridische kennisgeving bij elke actie. Bij elke verandering van status krijgen de deelnemers een gratis product aangeboden bij hun volgende aankoop die binnen 90 dagen na de datum van verandering van status moet worden gedaan.

Bovendien kunnen deelnemers een verjaardagscadeau ontvangen vanaf de dag van hun verjaardag tot 30 dagen erna.

 

3. STATUS EN VOORDELEN

 

3.1 STATUS

 

Undiz kent verschillende statussen toe aan deelnemers op basis van het aantal gespaarde punten en het bedrag van of het aantal aankopen:
• de deelnemers - 'Babiz – Nieuwe deelnemer':
Deze status omvat alle deelnemers die zich onlangs hebben geregistreerd of die binnen 12 maanden tot 499 punten op hun kaart hebben gespaard in undiz-winkels of op een van de Sites of in de outlets, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen.

• de deelnemers - 'Teeniz – Niveau 1':
Deze status omvat deelnemers die gedurende 12 maanden tussen 500 en 999 punten hebben gespaard, in Undiz-winkels of op een van de Sites of in de outlets, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen.

• de deelnemers - 'Ladiz – Niveau 2':
Deze status omvat deelnemers die gedurende 12 maanden tussen 1000 en 1499 punten hebben gespaard, in Undiz-winkels of op een van de Sites of in de outlets, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen.

• de deelnemers - 'Queeniz – Niveau 3':
Deze status omvat deelnemers die gedurende 12 maanden tussen 1500 en 2999 punten hebben gespaard, in Undiz-winkels of op een van de Sites of in de outlets, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen.

• de deelnemers - 'Vipiz – Niveau 4':
Deze status omvat deelnemers die gedurende 12 maanden meer dan 3000 punten hebben gespaard, in Undiz-winkels of op een van de Sites of in de outlets, met uitzondering van discountwinkels en shop-in-shops in warenhuizen.


De overgang naar een hogere status kan op elk moment plaatsvinden, afhankelijk van het aantal gespaarde punten en de gedane aankopen.

De overgang naar een lagere status vindt plaats in de maand die volgt op het einde van de bovengenoemde voortschrijdende periode van 12 maanden. De status van elke deelnemer wordt vermeld in het gedeelte 'Mijn account' op de Sites — behoudens incidentele technische storingen —, op mededelingen van Undiz (e-mails of post) en op verzoek van de klant in de winkel meegedeeld. De deelnemer wordt bij een statuswijziging door UNDIZ op de hoogte gesteld.

 

3.2 VOORDELEN

 

Deelnemers worden door UNDIZ alleen op de hoogte gesteld van de specifieke voordelen die voor hen beschikbaar zijn als zij ermee hebben ingestemd mededelingen van UNDIZ te ontvangen. Als dit niet het geval is, hebben de deelnemers toegang tot hun voordelen via hun account op de Sites.

Het is de bedoeling dat deze voordelen steeds veranderen en verder worden ontwikkeld. Undiz behoudt zich het recht voor deze voordelen na verloop van tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De voordelen zijn in ieder geval niet inwisselbaar en kunnen niet worden vergoed of terugbetaald in geld.

Niveau Nieuwe deelnemer 'Babiz':
De deelnemer ontvangt direct na inschrijving in het undizfamily-programma automatisch een tegoed van 50 punten en toegang tot de privéverkopen van UNDIZ.

Niveau 1 'Teeniz':
Bij deze status kan de deelnemer profiteren van de volgende voordelen:
• een verjaardagscadeau bij de volgende aankoop, te doen binnen 30 dagen na de verjaardagsdatum en zonder minimum aankoopbedrag,
• het hele jaar door cadeaus:
- een cadeau bij het bereiken van deze status (gratis product bij de volgende aankoop binnen 90 dagen na de wijziging van de status),
- een cadeau bij 5 maanden: een promotievoordeel, zonder minimumaankoop, bruikbaar 90 dagen vanaf de datum van statuswijziging.
- een cadeau bij 9 maanden: gratis IMX-levering, zonder minimumaankoop, bruikbaar 90 dagen vanaf de datum van statuswijziging.
• toegang tot privéverkopen.

Niveau 2 'Ladiz':
Bij deze status kan de deelnemer profiteren van de volgende voordelen:
• Een verjaardagscadeau bij de volgende aankoop, te doen binnen 30 dagen na de verjaardagsdatum en zonder minimum aankoopbedrag,
• het hele jaar door cadeaus:
- Een cadeau bij het bereiken van deze status (gratis product bij de volgende aankoop binnen 90 dagen na de wijziging van de status),
- Een cadeau bij 5 maanden: een promotievoordeel, zonder minimumaankoop, bruikbaar 90 dagen vanaf de datum van statuswijziging.
- Een cadeau bij 9 maanden: gratis IMX-levering, zonder minimumaankoop, bruikbaar 90 dagen vanaf de datum van statuswijziging.
• toegang tot privéverkopen
• speciale aanbiedingen.

Niveau 3 'Queeniz':
Bij deze status kan de deelnemer profiteren van de volgende voordelen:
• Een verjaardagscadeau bij de volgende aankoop, te doen binnen 30 dagen na de verjaardagsdatum en zonder minimum aankoopbedrag,
• het hele jaar door cadeaus:
- een cadeau bij het bereiken van deze status (gratis product bij de volgende aankoop binnen 90 dagen na de wijziging van de status),
- een cadeau bij 5 maanden: een promotievoordeel, zonder minimumaankoop, bruikbaar 90 dagen vanaf de datum van statuswijziging.
- een cadeau bij 9 maanden op dezelfde status: dubbele punten op de volgende aankoop gedaan binnen 90 dagen.
• toegang tot privéverkopen,
• speciale aanbiedingen,
• Het hele jaar door gratis thuisbezorging (IMX-levering, uitsluitend in België)
• Toegang tot nieuwe producten in de 'sneak preview'.

Niveau 4 « Vipiz » :
Bij deze status kan de deelnemer profiteren van de volgende voordelen:
• Een verjaardagscadeau bij de volgende aankoop, te doen binnen 30 dagen na de verjaardagsdatum en zonder minimum aankoopbedrag,
• het hele jaar door cadeaus:
- een cadeau bij het bereiken van deze status (gratis product bij de volgende aankoop binnen 90 dagen na de wijziging van de status),
- een cadeau bij 5 maanden: een promotievoordeel, zonder minimumaankoop, bruikbaar 90 dagen vanaf de datum van statuswijziging.
- een cadeau bij 9 maanden op dezelfde status: 10% korting op de volgende aankoop gedaan binnen 90 dagen.
• toegang tot privéverkopen,
• speciale aanbiedingen en toegang tot exclusieve evenementen,
• Het hele jaar door gratis thuisbezorging (IMX-levering, uitsluitend in België) 
• Toegang tot nieuwe producten in de 'sneak preview'.
• Toegang tot de casting om een undiz-muze te worden.

 

4. DOORVERWIJZING / SPONSORING

 

Door een bekende door te verwijzen kan elke deelnemer (de 'Doorverwijzer') voordelen ontvangen wanneer de nieuwe klant (de 'Doorverwezene') op www.undiz.com aankopen doet. Dit voordeel is uitsluitend beschikbaar via 'Mijn account'.

Voorwaarden voor de Doorverwezene : alleen een persoon die geen aankopen heeft gedaan in Undiz-winkels of op de website www.undiz.com kan een Doorverwezene zijn. Een Doorverwezene wordt aan de Doorverwijzer gekoppeld zodra hij/zij lid wordt van het Undizfamily-loyaliteitsprogramma en een eerste aankoop doet op www.undiz.com met behulp van de actiecode die hij/zij van tevoren heeft ontvangen van de Doorverwijzer. Een Doorverwezene kan slechts één Doorverwijzer hebben en op zijn/haar beurt ook Doorverwijzer worden.

Voordelen voor de Doorverwezene : de Doorverwezene ontvangt een actiecode van zijn/haar Doorverwijzer voor 20% korting op aankopen van € 40 of meer, op basis van deelname aan het Undizfamily-loyaliteitsprogramma. Deze aanbieding is eenmalig geldig, alleen online op www.undiz.com en binnen 30 dagen na ontvangst. Hij kan direct in het winkelmandje worden toegepast. De aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende aanbiedingen.

Voorwaarden voor de Doorverwijzer : alleen iemand die deelneemt aan het Undizfamily-loyaliteitsprogramma kan Doorverwijzer worden. De Doorverwijzer kan maximaal 5 personen doorverwijzen.

Voordelen voor de Doorverwijzer : de Doorverwijzer ontvangt een actiecode per e-mail zodra een van zijn/haar vrienden lid wordt van het Undizfamily-loyaliteitsprogramma en deze zijn/haar eerste online aankoop doet met de eerder gedeelde actiecode. De actiecode in de e-mail geeft recht op 20% korting op aankopen van € 40 of meer en is toe te passen op het winkelmandje op www.undiz.com. Deze aanbieding is eenmalig geldig voor één Doorverwezene, gedurende de 30 dagen na ontvangst en alleen online op www.undiz.com. Hij kan niet worden gecombineerd met andere lopende aanbiedingen.

 

5. BEËINDIGING

 

Elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden, elk oneigenlijk of frauduleus gebruik van de door het programma geboden voordelen, elk gedrag dat de belangen van het bedrijf Undiz schaadt, elke vervalsing van de door een deelnemer, of door een derde die voor rekening van een deelnemer handelt, verstrekte informatie leidt van rechtswege, en zonder enige vergoeding, tot de uitsluiting van de deelnemer, de annulering van zijn/haar punten en/of de voordelen die hij/zij heeft verkregen.

 

6. LOOPTIJD EN WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA

 

Undiz behoudt zich het recht voor om dit getrouwheidsprogramma op elk moment te wijzigen en nodigt de deelnemers uit om het regelmatig te raadplegen op de Sites.

Undiz behoudt zich tevens het recht voor het getrouwheidsprogramma op te schorten of te beëindigen, mits zij de deelnemers aan het programma daarvan binnen een maand vooraf in kennis heeft gesteld.

In geval van definitieve beëindiging van het programma of wijziging van het kaartniveau, worden de deelnemers per post of e-mail op de hoogte gebracht en kan geen enkele deelnemer, om welke reden dan ook, een claim indienen tegen Undiz. Geen enkele wijziging of annulering geeft de deelnemer recht op enige vergoeding.

In geval van beëindiging van het Programma zullen de deelnemers die een voldoende aantal punten hebben gespaard, deze punten kunnen gebruiken onder de voorwaarden die op dat moment gelden en gedurende een periode van maximaal drie maanden vanaf de beëindiging van het Programma.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

 

Undiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van eventuele onregelmatigheden en/of storingen aan de Kaart, ongeacht de oorzaak ervan. Undiz zal niettemin zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat elke deelnemer in geval van storing het voordeel van zijn/haar gespaarde punten behoudt.

De aard en de omvang van de voordelen en privileges waarop de undizfamily-getrouwheidskaart recht geeft, evenals de gebruiks- en geldigheidsvoorwaarden, kunnen eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving door Undiz worden gewijzigd, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.

 

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

De informatie die over de klant wordt verzameld bij het activeren van de Getrouwheidskaart is bestemd voor de bedrijven ETAM SCE en UNDIZ in hun hoedanigheid van gezamenlijke verwerker in de zin van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016. De verzamelde informatie is strikt noodzakelijk en beperkt tot het beheer van de commerciële relatie tussen elke deelnemer aan het getrouwheidsprogramma en het bedrijf undiz.

De klant kan zijn/haar Getrouwheidskaart niet activeren (en dus niet deelnemen aan het getrouwheidsprogramma) als hij/zij weigert de gevraagde informatie te verstrekken. De activering van de Getrouwheidskaart door de klant betekent niet dat de klant ermee instemt e-mails met betrekking tot het getrouwheidsprogramma te ontvangen, met uitzondering van de welkomstmail die automatisch wordt verstuurd bij de toetreding tot het programma.

ETAM SCE en Undiz behouden zich echter het recht voor deze aan derden door te geven na voorafgaande toestemming van de deelnemer.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens heeft elke deelnemer te allen tijde recht op toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, recht op correctie of aanvulling indien deze onjuist of onvolledig zijn, recht op bezwaar tegen de verstrekking ervan aan derden, recht op kosteloos bezwaar tegen het gebruik ervan voor het verzenden van commerciële boodschappen en, meer in het algemeen, recht op bezwaar tegen elke vorm van verwerking. Hiervoor volstaat het dat hij/zij een schriftelijk verzoek indient met vermelding van zijn/haar contactgegevens en een kopie van zijn/haar identiteitskaart naar de Undiz Klantendienst: privacy@undiz.com of via het gedeelte 'Contact met ons opnemen' op de Sites. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt elke deelnemer verzocht het op de Sites beschikbare privacybeleid te raadplegen.

Na elk bezoek aan voornoemde Sites moet de deelnemer niet vergeten uit te loggen uit zijn/haar profiel om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

 

9. CONTACT

 

Voor vragen over het getrouwheidsprogramma Undizfamily kunnen deelnemers op de volgende manieren contact opnemen met de Klantenservice:
• op de Sites via 'Mijn account', het gedeelte 'Undizfamily': ; het formulier vindt men hier..
• Whatsapp : neem hier contact met ons op..
• Messenger : neem hier contact met ons op.
• Op het postadres: Undiz Klantenservice, 6 rue Castérès - 92110 Clichy.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT

 

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het toe te passen recht het Franse recht is.